Cặp đôi tái chế toa xe lửa bỏ hoang từ năm 1950, biến nó thành ngôi nhà rộng 70m2, sống cùng đàn lạc đà và thiên nhiên: Vi diệu!

Cuộc sống như cổ tích của cặp đôi này nhận được nhiều chú ý của CĐM. Ivan và Daniela chuyển đến trang trại nơi hRead More…